Gedoeloos jezelf zijn met de methodiek van het Centrum voor Zelfvertrouwen.

Mooi dat je hier komt lezen over onze methodiek. Dat betekent dat je echt wilt weten wat je kan leren en of het bij jou past. Dat begrijpen we maar al te goed, want alles begint bij het zorgvuldig onderzoeken wat goed voor jou is. Ga je gang!

De uitgangspunten in de methodiek zijn:

Innerlijke vriendelijkheid

Het ontwikkelen van innerlijke vriendelijke aandacht vanuit een open nieuwsgierigheid, zodat dat wat lastig, moeilijk, verdrietig, angstig, pijnlijk, twijfelachtig voelt bij jezelf rustig aangekeken kan worden en dat wat goed voelt écht zichtbaar kan en mag gaan worden.

Verwarring als kans

We maken zo min mogelijk gebruik van de dagelijkse logica, waardoor het soms raar en verwarrend voor je kan lijken. Het leidt vooral tot verbazingwekkende mooie en diepgaande zelfinzichten en het ontwikkelen van innerlijke rust, kracht en wijsheid. Even voor de duidelijkheid: er gebeuren geen enge rituelen of hocus pocus. We kijken wel naar kwetsbare gebieden in jezelf, waar ons dagelijkse denken liever vandaan blijft. Dit vermijden is juist vaak de oorzaak van allerlei ongewenst gedoe en gevoelens in relatie tot jezelf en anderen, wat we juist niet mee willen maken of willen voelen. Daar gaan ook de paradoxen van het leven over die je op social media kan vinden. Het leidt juist tot zien en doen wat echt belangrijk voor je is en wat je echt wilt in relatie tot anderen en andere gebieden in jouw leven.

Zelfobservatie en diepgaand zelfonderzoek

Door diverse werkvormen voor zelfobservatie en zelfonderzoek, kom je een contact met jouw authentieke en eerlijke zelf. Daarmee ga je leren met een afstandje naar jezelf te kijken, waardoor je minder van slag hoeft te raken van dat wat lastig voor je is en er ook meer ruimte komt voor wat je écht wilt en wie je écht bent.

In contact komen met je gevoelens

Gevoelens zo leren voelen dat je minder bang wordt voor die gevoelens in jezelf en dus de confrontatie met jezelf en de ander. Dan hoef je ze  minder te vermijden. Het eerder benoemde ontwikkelen van vriendelijke aandacht is hier heel belangrijk, zodat je echt aardig kan zijn voor jezelf als het spannend wordt echt eerlijk te worden naar jezelf en anderen. Gemiddeld gezien zijn we geneigd om van onze lastige gevoelens af te willen en ze daarmee in onszelf te vermijden, negeren en onderdrukken. De mate waarin we dat doen is ook de mate waarin onze gevoelens over waar we blij van worden, wat we echt willen en wat echt goed voor ons is ook niet goed voelbaar en zichtbaar kan worden. We zijn erop uit dat je écht gaat worden wie je bent, zonder dat je je anders voor hoeft te doen (tenzij je er bewust voor kiest) en goed kan relateren met anderen zonder jezelf te weg te cijferen of verliezen en zonder de ander tekort te doen.

Je bent al goed

Ik weet het zeker Jij ook? Of twijfel je hierover als je dit leest? Ik zal het je uitleggen. Ben jij als baby slecht of als niet goed (genoeg) geboren denk je? Een baby is nog niet in staat om te denken en creëert daarmee dus ook geen innerlijke strijd, dilemma’s, normen en waarden, gedoe vanuit die gedachtes. Het is eigenlijk gewoon in al zijn of haar natuurlijkheid. Het is intuïtief aanwezig bij dat wat nodig of vervelend is: huilt bij honger, darmkramp of een volle luier en vindt hier verder niks van. Het gaat in bad zonder belang, bewuste houding of een mening. De pijn begint in de afhankelijkheid van de baby naar de ouder in eerste instantie in de mate dat de ouder geen gehoor geeft aan deze zorgbehoefte. Daarbij hoort gaande weg het leven de mate dat ouders wel of niet in staat zijn je echt te zien in jouw eigenheid, kwaliteiten, of je zelfs (on) bewust dwingen in richtingen die jij eigenlijk niet wil gaan. Anderen ervaren juist te weinig grenzen en kaders die ook weer zo zijn effect hebben op hoe we groot groeien. Naast ouders zijn daar uiteraard ook andere belangrijke levenservaringen met met mensen die ons vormen. Dit zorgt ervoor dat eigenlijk iedereen in de kern een gevoel heeft van zich niet goed genoeg voelen of zich niet gezien / gehoord voelen. Dese te belangrijker dat je je zelf wel echt gaat kijken en luisteren. Wat ons betreft ben je bedoeld om jouw bijzonderheid te leven waarmee je geboren bent.

Er écht voor jezelf zijn

We hadden het al over vriendelijke aandacht ontwikkelen. Hier gaat het over vriendelijke zelfbegeleiding ontwikkelen. In onze dagelijkse gang van zaken zijn we vaakniet zo vriendelijk in onze zlefbegeleiding. We zitten onszelf op de huid, moeten van alles van ons zelf en vinden er vaak niet zulke vriendelijke dingen van als het ons dan niet lukt. We willen écht dat je gaat leren hoe je er voor jezelf kan zijn als je aan jezelf twijfelt of teleurgesteld bent in jezelf of als het op een of andere manier te veel voor je wordt in positieve of negatieve zin. De mate waarin je dat leert zal jouw zelfliefde toenemen (niet te verwarren met egoïsme of arrogantie of zoiets dergelijks)

Zuiveren van jouw motivatie vanuit rust, kracht en wijsheid

De methodes zijn erop gericht échte innerlijke rust, kracht en wijsheid te brengen waar nodig, zonder dit na te jagen of te doen alsof het er is of het mooier te maken dan het is. Zo kan je échte motivatie voor of tegen iets steeds duidelijker worden.  Dan komt je authenticiteit echt goed in beeld en kan je je er ook steeds makkelijker naar gedragen. Simpelweg omdat je weet dat het echt voor jou klopt.

Vanuit wie je écht bent een positieve factor voor een ander zijn

Doordat je jezelf steeds meer gaat vinden wordt het als vanzelf makkelijker om te weten wat je echt wilt. Het wordt ook steeds makkelijker om  daarin zichtbaar te worden in jou omgeving. Je kan positieve invloed uitoefenen op jezelf en daarmee op jouw omgeving. Ook tijdens dit proces van jezelf zichtbaar gaan maken zijn de methodes direct toepasbaar in je eigen dagelijkse praktijk als het lastig of (te) mooi voor je wordt.

We willen je niet veranderen! Dat doe je zelf al genoeg

We zijn er niet op uit om je te veranderen. Dat is waarschijnlijk waar je tot nu toe in je leven veel mee bezig bent geweest: jezelf beter, mooier, handiger maken. Daar is niets mee. Het is echt handig om je nieuwe vaardigheden aan te leren. Wij gunnen het je dat je die nieuwe vaardigheden aanleert omdat je dat echt wilt en niet om er beter van te worden voor jezelf en de buiten wereld.  We willen dat je jezelf gaat vinden waar jezelf bent kwijt geraakt. Simpelweg omdat we weten dat je ‘schoon’ geboren bent en gaandeweg je leven van deze schoonheid hebt ingeleverd om er op één of andere manier toch toe te doen, erbij te horen of iets waard te zijn. Met onze dagelijkse automatische manier van denken van ons zelf verbeteren en veranderen staat dat het echt tot rust komen en ontspannen raken juist in de weg. Echte ontspanning vind je door zicht te krijgen op je innerlijke conflicten en daar niet tegen te vechten, het niet te vermijden of ervoor te vluchten, het niet te verdoven of anders te maken dan het eigenlijk is. Het kan écht, hoe raar dit misschien ook voor je klinkt!

Vertragen ter bewustwording

Om echt te ontdekken wat zich in jou afspeelt is het nodig om te leren vertragen, zodat je met je aandacht echt naar binnen kan gaan. In onze dagelijkse manier van doen staan we daar meestal niet zo bij stil. Onze dagelijkse gedachtes en activiteiten gaan zo snel, dat we eerder overleven wat we voelen en willen. Ons hoofd gaat echt sneller dan ons gevoel. Dus het vraagt om  vertraging om te voelen wat we eigenlijk voelen en daar woorden aan te geven. Van daaruit ontstaan wezenlijke en innerlijk inzichten die jou echt gaan helpen. Ons denken kan daar wel eens ongeduldig van worden, maar je zal gaan ervaren dat het toch echt nuttig is voor jouw bewustwording.

Thuis komen bij jezelf in het nu

Je gaat leren stil te staan bij wat er nu is. Dat is namelijk de plek waar de meest wenselijke veranderlijkheid te ervaren is. Niet in wat er later is. Vaak hopen dat het ergens in de toekomst wel goed komt. In het nu kan het écht goed komen! In het nu kan het verleden een rol spelen, omdat herinneringen uit het verleden op komen. Deze kunnen lastig en mooi zijn. De methodes zijn erop gericht het mooie te omarmen en het lastige te verzachten en zelfs zo op te ruimen dat het in het nu geen last hoeft te geven. Er echte innerlijke rust ontstaat en echte gevoelens van thuis komen bij jezelf.

De waarheid bestaat niet

Het enige wat er is, is je eigen waarheid. Mensen kunnen over precies dezelfde situatie hele verschillende verhalen en belevingen vertellen. We werken met jouw eigen verhaal en jouw eigen waarheid. Zo gaan we er ook echt vanuit dat dat wat we jou vertellen niet dè waarheid is. Je krijgt onze visie die je kan toetsen aan je eigen innerlijke wijsheid. Je leert ook hoe je die innerlijke wijsheid kan vinden. We stimuleren je in alle openheid de aangereikte materie te onderzoeken voor jezelf, waardoor er innerlijk kloppende antwoorden te vinden zijn op jouw vraagstukken die anders zijn dan die van je dagelijks manier van denken. Je ontwikkelt jouw eigen-wijsheid, zonder dat je persé eigenwijs hoeft te worden in de negatieve zin van het woord.

Ontwikkelen van zelfleiderschap

Je gaat zelfleiderschap ontwikkelen, doordat je er oprecht voor kiest om naar jezelf te blijven onderzoeken en de diepte in te blijven gaan. Alle methodes die je aangeriekt krijgt kan je je hele leven hiervoor blijven gebruiken. We gaan er namelijk van uit dat je nooit uitgeleerd raakt in het leven en dat je het dan  je maar beter zo bewust mogelijk kan doen. De mate dat je daarvoor kiest is de mate dat je groeit in innerlijke kracht, zelfcommitment en vriendelijke zelfdiscipline en weten wie je echt bent en wat je echt wilt in elke situatie in je leven.

En hoe dat er praktisch gezien uit ziet

We werken met gerichte zinnetjes die je helpen bij jouw zelfonderzoek en zelfbegeleiding, met lichaamswerk, schrijven, reflecteren, voelen, beweging en vrije dans, fysieke waarnemingen, met verbeeldingskracht en visualisaties, meditatieve werkvormen en (inter)actieve meditaties. Je doet de aangereikte oefeningen van zowel met anderen samen als alleen. Individuele coaching gebeurd alleen, maar ook in de groep tijdens oefeningen en nabesprekingen van oefeningen. De ervaring leert dat dat voor iedereen zeer leerzaam is. Er worden meestal geluidsopnames gemaakt, die alleen bestemd zijn voor jou zelf en de groep (als de geluidsopnames van tijdens de groepstrainingen zijn). Dat doen we ter veerdieping van jouw leerproces. Soms is het namelijk zo dat je de meest mooie inzichten hebt gekregen, maar niet meer weet hoe je daar gekomen bent. En dat is vaak nog belangrijker. Op deze manier kan je het dan terug luisteren en gebruiken voor het schrijven van zelfreflecties. Met deze opnames wordt uiteraard zeer vertrouwelijk omgegaan door het centrum en de groep. 

Kom het mooie effect van de methodieken zelf ervaren.

Hoe graag ik het ook zou willen, maar woorden schieten hierin soms tekort. Denk jij dat iedereen die deze training volgt hetzelfde resultaat heeft? Als het goed is niet. Mijn werk gaat over jou en hoe jij er écht voor jezelf kan zijn. Kom jezelf ontdekken. Je bent het waard!

Twijfel je nog en wil je eerst nog iets meer ontdekken of het echt iets voor jou is meld je dan aan voor:

Gratis Adviesgesprek

Vraag nu een gratis adviesgesprek aan en ontdek binnen 30 minuten hoe jij jezelf in de weg zit en hoe ik je daarbij kan helpen.

'Nu ben ik aan de beurt'

Leer om liever voor jezelf te worden in de online live workshop ‘Nu ben ik aan de beurt’ van 1 uur.

Individuele coaching

Ik ben er echt voor je met jouw specifieke vragen en persoonlijke processen!

Deze vind ik te mooi om je te onthouden en is precies waar het in mijn werk over gaat:

Het leven is voortdurend bezig
ons de spiegel voor te houden,
ons wakker te schudden.

Wanneer we niet bereid zijn te zien,
wat het leven ons probeert te laten zien
zal het de intensiteit opvoeren totdat
we willen zien wat we moeten zien.

Op deze manier is het leven zelf
onze grootste bondgenoot

(vrij naar) Adyashanti

Chat openen
Stuur mij gerust een WhatsApp 😄
Hi, wat kan ik voor je betekenen? Ik wijs je graag de weg